Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on 04 Jun 2007 and last updated on 04 Jun 2024. The family trees on this site contain 835 relatives and 33 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Enter Access Code to view private data:
Sign In

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
About A Perlaky család katolikus ága
Please sign in to see more.
"
 1613 márczius 14. Pozsony.

II. Mátyás király Perlaki Horváth Istvánnak s feleségétől Margittól született gyermekeinek, u. m. Kristófnak, Istvánnak és Erzsébetnek czimeres nemeslevelet ad.

«Scutum nimirum militare erectum rubri coloris triiugi viridi monticulo in fundo stratum, in quo integer naturalis fulvus leo ore hiante lingua rubicunda exerta, cauda supra dorsum elevata, posterioribus pedibus dispositis collis vertices prćmendo, erecte stare, anteriorum vero pedum dextro ensem nudum capulotenus fortiter comprehensum, sinistro fruticem floris tenere conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam regio diademate dimidium per omnia similem fulvum leonem producente ornatam. A summitate vero sive cono galeć laciniis seu lemniscis hinc cćrulei et fulvi illic vero albi ac rubri colorum, in scuti oram defluentibus, illudque decenter adornantibus»

Kihirdettetett Szepes vármegyének 1613. évi április 23-án Lőcse sz. kir. városban tartott közgyülésén és 1714. évben, midőn Fejér vármegye ez évi április 30-án Székesfehérvárt tartott közgyülést.

Egyszerü másolat nagy ivrét papiron, 5 levél.
 Levéltári jelzése: Acta fam. et loc. Armal. No. 53."

(Forrás: TURUL A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye 1883-1950)

Ezen a weboldalon a perlaki Perlaky(-Horváth) család leszármazási táblája található. A főoldalon jelentkezhet a levelezőlistára, melyben aktuális információkat kaphat a kutatás jelenlegi állásáról.

A család az evangélikus ággal azonos tõrõl származik, a két ág a reformáció magyarországi elterjedésének idején válhatott ketté. Payr Sándor a Perlaky család evangélikus ágáról írt monográfiájában így ír:

..."Van különben a családnak római katholikus ága is, valószínûleg még a reformáczió elôtti törzsbôl származó. "...

..."Nagy Iván (Magyarország családai - a szerk.) munkája a róm. kath. Perlakyak közül csak XIX. századbeli családtagokat említ. Ezek: Perlaki Perlaky István jogtudós s egri jogakadémiai tanár 1806-1825; Perlaky Károly, a közalapítványi csákovai kir. uradalom igazgatója, ki Temes vármegyébôl 1842. szept. 20. kivett nemesi bizonyítványát Krassó vármegyében 1843. jan. 7. kihirdette; Perlaky Flórián 1844-ben a kir. kamarai arad-mutinai kerület ügyésze; Perlaky Leó ferenczrendi szerzetes, 1806-ban szombathelyi tanár; Perlaky László kegyesrendi tanár Kanizsán 1844. A Pécskán lakó Perlaky családág 1828-ban Békés megye elôtt hirdette ki nemességét. A legújabb tiszti czím és névtár is több Perlakyt sorol fel, kik között római katholikusok is vannak."...

A nevem Perlaki Róbert, ennek a weboldalnak az adminisztrátora vagyok. A leszármazási tábla Perlaky Emese nagyon kedves közbenjárásával került nemrég hozzám. A tábla valamikor az 1930-as években készült, nagyon sok nevet tartalmaz az adatok folyamatosan kerülnek bele.

LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

SiteMap|Visitors: 3374|TribalPages Forum